Username : ชื่อผู้ใช้

Password : รหัสผ่าน


 
ลืมรหัสผ่าน กรุณากรอก Email
**ใช้ได้เฉพาะบุคลากรที่มีข้อมูลอีเมลในฐานข้อมูลระบบใบลาเท่านั้น**
 
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม